ZGŁOSZENIE

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi informatycznej, proszę wypełnić poniższy formularz.

Prosimy o szczególnie dokładne opisywanie usterek, i okoliczności, w jakich występują.

2019-05-25Zaznacz captcha!!

Wypełnienie zapotrzebowania na usługi informatyczne za pomocą formularza nie stanowi umowy miedzy zleceniodawcą, a wykonujacym - jest jedynie informacją dla firmy o potrzebie wykonania usługi/zlecenia dla Zleceniodawcy. Zleceniodawca może anulować zgłoszenie kontaktując się z firmą telefonicznie, smsem lub e-mailem przed przystapieniem do wykonania usługi. Firma zastrzega sobie możliwość anulowania zgłoszenia z przyczyn niezależnych (brak wolnych terminów, kolejka serwisowa, nieodpowiednie godziny wykonania usługi, urlop itp.) Wypełniając zgłoszenie, akceptuję koszty usług dostępne na stronie internetowej firmy.

Dokonując zgłoszenia za pomocą formularza, wyrażam na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, w celu realizacji mojego zgłoszenia.


(Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w firmie)